Danh sách mã giảm giá Savor

Cart-off 65K

Giảm 15K đơn tối thiểu 65K

Thời hạn:

Cart-off 80k

Giảm 18K đơn tối thiểu 80K

Thời hạn:

Cart-off 100k

Giảm 24K đơn tối thiểu 100K

Thời hạn:

Cart-off 120k

Giảm 32K đơn tối thiểu 120K

Thời hạn:

Cart-off 200k

Giảm 60K đơn tối thiểu 200K

Thời hạn:

Giảm 50% tối đa 40k cho đơn từ 80k

Không áp dụng cho các cơ sở Nguyễn Chánh, Hồ Tùng Mậu, Phùng Hưng, Thợ Nhuộm, Lạc Trung và Phạm Ngọc Thạch

Thời hạn: 1-6/11

ALLFREE

Giảm 15k phí ship cho đơn hàng từ 40k

Thời hạn: từ 1/10 đến 31/10

FSXTRA

Giảm 15k phí ship cho đơn hàng từ 40k

Thời hạn: từ 1/10 đến 31/10

FSS

Giảm 15k phí ship cho đơn hàng từ 40k

Thời hạn: từ 1/10 đến 31/10

SPSIEUSHIP

Giảm 15k phí ship cho đơn hàng từ 30k

Thời hạn: từ 1/10 đến 31/10

SIEUTIEC10

Giảm 10K cho đơn từ 20K

Thời hạn:

SIEUTIEC20

Giảm 20k, giá trị đơn tối thiểu 50k

Thời hạn:

SIEUTIEC40

Giảm 40K, giá trị đơn tối thiểu 100K

Thời hạn:

SIEUTIEC50

Giảm 50K cho đơn từ 140K

Thời hạn:

SIEUTIEC70

Giảm 70K cho đơn từ 200K

Thời hạn:

SIEUTIEC99

Giảm 99K, giá trị đơn tối thiểu 250K

Thời hạn:

SIEUDEAL30

Giảm tối đa 30k đơn từ 60k

Thời hạn: 10-11/11

2011SIEUDEAL20

Giảm 50% tối đa 20k đơn từ 0đ

Thời hạn: 14-20/11

2011SIEUDEAL30

Giảm 50% tối đa 30k đơn từ 60k

Thời hạn: 20/11

BLACKFRIDAY

Giảm 66k đơn từ 200k

Thời hạn: 25/11

1111FREESHIP0D

Freeship cho đơn hàng từ 0đ

Thời hạn: 1-11/11

1111SHIP0D

Freeship cho đơn hàng từ 0đ

Thời hạn: 1-11/11

Savor Giảng Võ

036 412 5263
7h - 22h T2-CN
207 Giảng Võ, Hà Nội

Savor Nguyễn Chí Thanh

036 412 8263
7h - 21h T2-CN
108 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Savor Thụy Khuê

036 412 6964
7h - 22h T2-CN
429 Thụy Khuê, Hà Nội

Savor Nguyễn Chánh

036 412 6960
7h - 22h T2-CN
22 Nguyễn Chánh, Hà Nội

Savor Hồ Tùng Mậu

036 412 6361
7h - 21h T2-CN
126 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Savor Quan Hoa

036 412 3831
7h - 21h T2-CN
69 Quan Hoa, Hà Nội

Savor Linh Đàm

036 412 4032
7h - 21h T2-CN
Kiot 6 Nơ 7B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Savor Nguyễn Công Trứ

036 412 4472
7h - 21h T2-CN
21D Nguyễn Công Trứ, Hà Nội

Savor Phùng Hưng

036 412 0355
7h - 22h T2-CN
34 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông

Savor Thợ Nhuộm

036 412 7697
7h - 22h T2-CN
49B Thợ Nhuộm, Hà Nội

Savor Nguyễn Huy Tưởng

036 412 0521
7h - 21h T2-CN
266 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội

Savor Lạc Trung

036 412 9094
7h - 22h T2-CN
342 Lạc Trung, Hà Nội

Savor Nguyễn Văn Cừ

036 412 0039
7h - 21h T2-CN
39B ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

Savor Phạm Ngọc Thạch

036 412 1235
7h - 22h T2-CN
105 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội

Savor Trương Định

036 412 6763
7h - 21h T2-CN
582 Trương Định, Hà Nội