Bánh sinh nhật

Bánh vẽ Hàn Quốc

🥳 SAVOR NHẬN ORDER BÁNH SINH NHẬT - BÁNH VẼ THEO PHONG CÁCH HÀN QUỐC 🥳 Ngày trước, chẳng biết order bánh theo yêu cầu...

Posted by Savor - Bánh Mì & Trà Sữa on Sunday, May 8, 2022

Feedback khách hàng

Xem toàn bộ Album Feedback

Savor Giảng Võ

036 412 5263
7h - 22h T2-CN
207 Giảng Võ, Hà Nội

Savor Nguyễn Chí Thanh

036 412 8263
7h - 21h T2-CN
108 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Savor Thụy Khuê

036 412 6964
7h - 22h T2-CN
429 Thụy Khuê, Hà Nội

Savor Nguyễn Chánh

036 412 6960
7h - 22h T2-CN
22 Nguyễn Chánh, Hà Nội

Savor Hồ Tùng Mậu

036 412 6361
7h - 21h T2-CN
126 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Savor Quan Hoa

036 412 3831
7h - 21h T2-CN
69 Quan Hoa, Hà Nội

Savor Linh Đàm

036 412 4032
7h - 21h T2-CN
Kiot 6 Nơ 7B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Savor Phùng Hưng

036 412 0355
7h - 22h T2-CN
34 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông

Savor Thợ Nhuộm

036 412 7697
7h - 22h T2-CN
49B Thợ Nhuộm, Hà Nội

Savor Nguyễn Huy Tưởng

036 412 0521
7h - 21h T2-CN
266 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội

Savor Lạc Trung

036 412 9094
7h - 22h T2-CN
342 Lạc Trung, Hà Nội

Savor Nguyễn Văn Cừ

036 412 0039
7h - 21h T2-CN
39B ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

Savor Phạm Ngọc Thạch

036 412 1235
7h - 22h T2-CN
105 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội

Savor Trương Định

036 412 6763
7h - 21h T2-CN
582 Trương Định, Hà Nội